Image

Achterstallig onderhoud  Kost alleen maar geld!

Om de duurzaamheid van het verfsysteem te kunnen waarborgen is het van essentieel belang dat het houtwerk intact is en zonder houtaantastingen. Het uitvoeren van preventieve maatregelen zoals het juist behandelen van open verbindingen, het corrigeren van de omtrekspeling van de draaiende onderdelen, glaslatvervanging en kantafrondingen zijn van groot belang voor de kwaliteit van het verfsysteem en behoud van de houten onderdelen.

Niets voor niets worden er tegenwoordig bij alle nieuwbouw projecten gebruik gemaakt van neuslatten. Ons advies is om de verouderde liggende glaslatten te vervangen door neuslatten om zo de onderhoudsintervallen te vergroten en de kosten te verlagen, hierdoor wordt de kans op houtrot drastisch verlaagd.

Bij constatering van houtrot kunnen onze specialisten dit, in veel gevallen, herstellen door reparaties en/of een deelvervanging. met een 100% inventarisatie rapport weet u precies hoeveel houtrot er aanwezig is en wat de herstelkosten zijn, hierdoor komt u niet voor verassingen te staan. Wanneer er te lang wordt gewacht met het benodigd onderhoud van het houtwerk is het vervangen van de houten onderdelen niet te voorkomen.