Image

Het totale onderhoud van uw vastgoed is daarom een complex proces.

Als overheid of gemeente bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van vastgoed uiteenlopend van monumentaal vastgoed met een rijke historie tot gloednieuwe stadskantoren en overheidsgebouwen en alles wat er tussenin zit. Als overheid of gemeente is het noodzakelijk vastgoed in optimale conditie te brengen, te behouden en te beheren. Het totale onderhoud van uw vastgoed is daarom een complex proces. Het binnen- en buitenonderhoud van uw gebouwen moet structureel en planmatig worden uitgevoerd. Binnen het vastgestelde budget en ook nog eens met minimale overlast voor uw gebruikers. Dat vergt een planmatige aanpak, een efficiënt werkproces en optimale communicatie met alle betrokkenen.